Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

ÚVODEM
Na této stránce bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká práva v rámci prováděného zpracování můžete uplatnit.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

EUROPELIFE LTD
63 Londonderry Tower,
SR12LB Sunderland , England,

company number 11614089,

(dále jen „správce“), je správcem osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl (dále jen „obchodní vztah“).

JAK ZÍSKÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, neposkytují nám je třetí strany.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše jméno a přímení, titul, datum narození, fotografii, e-mail, telefon, oblast působení, praxi, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy. Vzhledem k tomu, že požadavek každého zaměstnavatele je jiný, není možné na tomto místě přesně vypsat kompletní seznam všech údajů, které zpracováváme. Vyžadujeme však pouze ty údaje, které jsou naprosto nezbytné pro Vaši žádost o konkrétní pracovní pozici. Nikdy nevyžadujeme například Vaše rodné číslo, číslo pasu, občanského průkazu apod. Služby našeho serveru, které se přímo netýkají náborového procesu se omezují na základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon). Údaje evidujeme po dobu 10 let, na základě naší smluvní povinnosti. Registraci můžete zrušit odesláním e-mailu na info@job-partners.eu

Používání údajů spojené s obchodním vztahem
Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem, zejména pro odeslání Vaší žádosti vybranému zaměstnavateli. Zdůrazňujeme, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud reagujete na volnou pracovní pozici, je správcem osobních údajů zaměstnavatel, který pozici inzeruje. My jsme pouze v pozici zpracovatele osobních údajů. Pokud uchazeč neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po 10 letech, data uchazeče smazána. Uchazeči i klienti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uchazeči nejsou transparentně informováni.

Obchodní sdělení
Zasílat obchodní sdělení našim zákazníkům, považujeme za náš oprávněný zájem. Pokud našim zákazníkem nejste, vyžadujeme udělení vašeho souhlasu. Obchodní sdělení zasíláme na váš email, přibližně jednou měsíčně. Údaje potřebné pro zasílání obchodních sdělení evidujeme nejdéle po dobu 10 let, případně do doby odhlášení se z jejich odběru. Odhlásit se můžete automatizovaně prostřednictvím každého zaslaného obchodního sdělení.

Cookies
Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění jeho plné funkčnosti a statistickým účelům. Takové zpracování považujeme za náš oprávněný zájem. Jejich používání, můžete omezit nebo blokovat v nastavení vašeho prohlížeče.

VAŠE PRÁVA
Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, právní subjekt, který jste zastupoval/a. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečné informace. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@job-partners.eu. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTY
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ředitel EuropeLife ltd, kterého můžete kontaktovat na info@job-partners.eu

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

cs_CZČeština