Hotline: +31 682 055 881

регламенти

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Обработката на лични данни е предмет на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободния поток от данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общо регламент относно защитата на данните), (GDPR GDPR)).

1. Предмет на данните е всяко живо физическо лице, за което се отнасят личните данни и за което личните данни се обработват от Администратора, т.е.всеки потребител, изпратил личните си данни, използвайки формуляра, намиращ се на тази страница. Субект на данни означава по-специално лице, което търси работа с Администратора или трета страна, служител на Администратора или трета страна.

2. Администраторът е:

EUROPELIFE LTD
188 Westferry Road , Loc. O,
E14 3RY  London , England,

company number 11614089,

което самостоятелно или заедно с други определя целта и метода за обработка на лични данни.
Processor means any natural or legal person, public authority or other entity that, on the basis of electronic confirmation, has concluded a contract with the administrator, processes personal data for the Administrator in the agreed scope, in accordance with the purpose of providing personal data and for a specified period.

3. Трета страна означава всеки субект, който не е субектът на данни, администраторът или обработващият лични данни, по-специално потенциалният работодател, който се отнася до данните.
Лицето, отговорно за защитата на личните данни, е служителят на Администратора, чиято задача е да контролира защитата на личните данни, обработвани от Администратора и към които субектите на данни могат да адресират лични данни.

Целта на обработката на данни на субектите на данни е да предостави на субектите на данни лични и професионални консултации, по-специално да осигури работа на субекти на данни при друг работодател и / или временно да ги назначи на работодател, предлагащ възможности за работа на субекти на данни, служители на агенцията.

Правната причина за обработката на лични данни на субекта на данните е изричното съгласие на субекта на данните, предоставено по време на регистрацията в уебсайта на Администратора, регистрирано по електронен път или. писмено съгласие на субекта на данните. Субектът на данни дава изрично съгласие за разкриване на лични данни от информационната система на администратора на компании в EuropeLife и на трети страни, по-специално потенциални работодатели на субекти на данни, включително субекти от държави-членки на ЕС, само в съответствие с целта за предоставяне на съвети на лица, субект на данни. Субектът на данни се съгласява с прехвърлянето на лични данни за горепосочената цел на държавите-членки на Европейския съюз.

Субектът на данни има права по отношение на обработката на лични данни.

The right to information about the processing of personal data:

Субектът на данните има право да бъде информиран от Администратора за обработването на неговите лични данни, по-специално за целта на обработването, неговите законни интереси, получатели на лични данни и др.

The right to access personal data:

Субектът на данните има право да получи информация от Администратора дали Администраторът обработва или не обработва личните му данни и ако обработва, субектът на данните има право да получи такива лични данни, включително информация за целта на обработването, категория обработвани лични данни, получатели на лични данни, време за обработка и др.

Право на промяна:

Ако субектът на данни вярва, че Администраторът обработва неточни лични данни за него, той има право да подаде искането си за защита на личните данни до своя служител по защита на данните.

Правото на изтриване:

Субектът на данните има право да уведоми писмено Администратора чрез служителя по защита на данните, за да изтрие личните данни на субекта на данни без ненужно забавяне, ако е предоставено едно от следните:

 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били обработени,
 • субектът на данни е оттеглил съгласието си и няма друга правна причина за обработването на лични данни,
 • субектът на данните е възразил срещу обработването и няма основни причини за обработването на личните му данни,
 • личните данни на субекта на данните са обработени незаконно,
 • спазено е законовото задължение, за което администраторът е обработвал личните данни на субекта на данните.

Личните данни ще бъдат на наше разположение за период от 5 години,
ако поръчате ери според закона, те ще бъдат изтрити.
Ако бъде наложено наказание или нарушен договор (електронно приемане на регламентите), личните данни не могат да бъдат изтрити и ще бъдат прехвърлени на всички компании, които си сътрудничат с групата EuropeLife ltd (агенции по заетостта, превозвачи, компании, регистрирани в нашата система) чрез достъп ЧЕРЕН СПИСЪК на нашия уебсайт.

С приемането на регламентите се съгласявам да поставя личните си данни и снимки на официалния уебсайт https://job-partners.eu/cs/black-list/ в случай на неспазване на условията на договора / регистрацията.
Данните ще бъдат видими в продължение на 5 години или докато бъде уредена договорна неустойка

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга, предоставена от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics използва бисквитки, за да анализира използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на този уебсайт (включително IP адреса и URL адреса на уебсайта), се предава и съхранява на сървър на Google в САЩ. Няма да съхраняваме никакви данни, събрани във връзка с Google Analytics.

Този уебсайт използва опцията за анонимизиране на IP, предоставена от Google Analytics. Следователно вашият IP адрес ще бъде съкратен / анонимен от Google веднага щом Google получи вашия IP адрес. Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на уебсайта ви, да генерира отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предоставен от Google Analytics в Google Analytics, няма да се комбинира с други данни на Google.

Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като използвате подходящите настройки на софтуера на браузъра. Не забравяйте обаче, че в този случай няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт. Освен това можете да попречите на Google да събира и използва данни, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, налична на уебсайта

Cookies

Този сайт използва бисквитки. Бисквитката е малък файл, който можете да инсталирате на компютъра си, когато посещавате уебсайт. Бисквитките обикновено се използват, за да предоставят на посетителите на уебсайта допълнителни функции на сайта. Например те могат да бъдат проектирани да проследяват вашето посещение и да навигират във вашия сайт, да запомнят вашите предпочитания и да ги възстановяват, когато посещавате сайта отново.

Моля, имайте предвид, че блокирането на бисквитки може да ви попречи да използвате напълно нашия уебсайт.

Плащания:

Този сайт използва DotPay, услуга, предоставена от компанията:

Dotpay Sp. z o.o. ,ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków ,Polska

Този сайт използва PayPal, услуга, предоставена от компанията:

PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.


1. СПОРАЗУМЕНИЕ

The buyer may conclude the Agreement by accepting the proposal to conclude the agreement on the website operated by EuropeLife, entering the required fields in the registration form and confirming the acceptance of the regulations.
Купувачът може да бъде подпомогнат от служител на EuropeLife при сключването на договора, директно в клона или по телефона, факса или електронната поща.
Преди обвързващо потвърждение за регистрация от Купувача, Купувачът има право да промени необходимото съдържание, начин на транспорт и плащане, т.е.проверете всички данни, въведени в поръчката.
Въз основа на дългогодишен опит, EuropeLife препоръчва да проверите всички данни и да прочетете разпоредбите, преди да се регистрирате.
Договорът за покупка се сключва чрез изпращане на регистрация до Купувача след избор на начин на доставка и плащане и приемане на регулациите на EuropeLife.
EuropeLife не носи отговорност за грешки при предаването на данни. EuropeLife незабавно ще уведоми Купувача за сключването на договора по имейл на въведения имейл адрес.

Приложението за потвърждение е текущата версия на GBC, включително правилата за рекламации на EuropeLife. Договорът (включително договорената цена) може да бъде променян или анулиран само въз основа на споразумение на страните или по правни причини, освен ако ОУП не предвижда друго.

Сключеният договор се архивира от Продавача най-малко пет години след сключването му, но не по-дълго от период в съответствие със съответните законови разпоредби, за успешното му изпълнение и не е достъпен за трети страни, които не се интересуват. Информацията за отделни технически стъпки, водещи до сключването на договора, произтича от тези условия, при които процесът е ясно описан.

2. Доставка на предмета на покупка

Заедно със Споразумението за покупка на достъп, EuropeLife се задължава да предостави на Купувача достъп / лицензи, които са обект на покупката, а Купувачът се задължава да поеме цифровия обект / съдържание и да плати на EuropeLife покупната цена съгласно текущата ценова листа.

3. Отговорност на EuropeLife

 • Потребителските акаунти и достъпът до рекламната база данни, както и възможността за добавянето им, за което страните са се договорили, ще предоставят EuropeLife на разположение на купувача за период, посочен в пакета.
 • EuropeLife не носи отговорност за съдържанието на рекламите, но си запазва правото да ги изтрие и да блокира акаунта в случай на нарушаване на социалните и морални принципи.

4. Значително нарушение на договора

Ако неправилното изпълнение на достъпа е съществено нарушение на договора, Купувачът има право:

 • Купувачът има право на безплатно отстраняване на дефекта,
 • Възстановяване на някои или всички направени разходи.

Ако купувачът не избере правото си навреме, той има правата за леко нарушение на договора.

5. Гаранция за качество

Гарантирайки качество, EuropeLife се ангажира, че сайтът е годен за нормална употреба за ограничен период от време. (времето за използване зависи от пакета)

6. Използване на електронно съдържание

Когато използва съдържание и електронен достъп, закупени от EuropeLife, Купувачът е длъжен да спазва задълженията, посочени в тези GBC, авторски права и определени лицензионни условия за продукти (напр. EULA). Ако Купувачът наруши тези задължения, Купувачът ще носи отговорност за всички вреди, които също могат да имат криминални последици.

7. Оплаквания.

 • Всеки клиент има право да направи жалба в случай на нарушение на договорните условия от EuropeLife Ltd,
 • Жалбите могат да се подават по електронен път на следния адрес: complaints@job-partners.eu
  или по пощата на фирмения адрес:

EuropeLife ltd – complaints

188 Westferry Road , Loc. O,
E14 3RY  London , England

Всяка жалба ще бъде разгледана в рамките на 14 дни.

ВНИМАНИЕ ! ! !

Всеки, който напуска преди изтичането на 3 месеца, е длъжен да покрие разходите за новобранци на височина от 120 €

ЦЕНОВА ЛИСТА:

 • Кандидатска сметка: 0.50 €, еднократно
 • Екшън сметка: 0,00 € за регистрация, (10 € еднократно)
 • Ако започнете работа, вие сте освободени
 • Санкция за нарушение на договор или неплащане: 120 €
  (ако приключите работата си до 3 месеца)
 • Фирмени сметки:
 1. STANDART – 9,99 €
 2. FEATURED – 30,00 €
 3. PREMIUM – 50,00 €

Банкова сметка :

GB76 REVO 0099 6914 2285 92

BIC : REVOGB21

Job-Partners е лидер в сектора на персонала в Чешката република и започваме офанзива на холандския, германския и европейския пазар.

Свържете се с нас

EUROPELIFE LTD
188 Westferry Road , Loc. O,
E14 3RY  London
United Kingdom
info@job-partners.eu

Recruitment Home

bg_BGBulgarian
en_GBEnglish cs_CZCzech pl_PLPolish ru_RURussian ro_RORomanian lt_LTLithuanian bg_BGBulgarian